සත්තුන්ට රෑටත් නිදහසක් නෑ – රෑටත් පින්නවල අරින්න සුදානම්?

පින්නවල සත්වෝද්‍යානය රාත්‍රී සෆාරි උද්‍යානයක් ලෙස නම් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව වනජීවී හා වනසම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය පවසයි. ඒ පින්නවල

Read more

මහ හිමට යන පාරේ වඳිමු ගෞතම සිරීපාදේ…

2021-2022 සිරිපා වන්දනා වාරය පසුගිය උඳුවප් පොහොය දිනයෙන් ආරම්භ වුණා. පවතින කොවිඩ් අවදානම හේතුවෙන් පසුගිය සිරිපා වාරයද අතරමගදී අවසන් කිරීමට

Read more