එමීර් රජ පවුලට අයත් ලොව විශාලතම හමර් වාහනයේ වැඩකෑලි ටික මෙන්න!

ලොව විශාලතම හමර් වාහනය මෑතක දී එළිදක්වා තිබේ. එහි දිග අඩි 46කි. පළල අඩි 20ක් උස අඩි 21ක් වේ. මේ

Read more

මම සන්තෝසෙන් ඉන්නේ සිංහල බෞද්ධකම ටික ටික නැතිවෙලා යන එකට – චිත්‍රාල්

සිංහල බෟද්ධ කම ටික ටික නැතිවී යන එක පිළිබඳව තමන් අද සන්තෝෂයෙන් සිටින බව ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පියෙකු වන චිත්‍රාල් සෝමපාල

Read more