මෝදිගෙන් ඉම්රාන් ඛාන්ට ලිපියක්!!!

ඉන්දියාව පාකිස්තානය සමඟ “සුහද සබඳතා” පැවැත්වීමට කැමති නමුත් එය සිදුවීමට නම් භීතියෙන් තොර වූ විශ්වාසනීය පරිසරයක් අත්‍යවශ්‍ය බව අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර

 1,854 total views

Read more