‘ඔබේ පියා ජනතාවාදී නායකයෙක් – ඒ මග යන්න’ ! – ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමිගෙන් සජිත්ට අනුශාසනාවක්

Spread the love

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඔහුගේ සමාජ කටයුතු සඳහා තමන් වහන්සේගේ සහාය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටි බව කොළඹ ධර්මායතනාධිපති පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් පැවසිය.

හිටපු ජනපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතාගේ සමාජ සේවා කටයුතුවල මූලස්ථානය ලෙස සැලකුණ “සුචරිතය” මුල් කොට ගෙන තමන් විසින් කරන සමාජ, සංස්කෘතික හා පුනරුජ්ජීවන කටයුතු සඳහා සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස විපක්ෂ නායකවරයා තමන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටි බව ද උන්වහන්සේ පෙන්වා දෙයි.

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ පියා වූ රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතා සමඟ තමන් කිට්ටුවෙන් ගත කළ ඒ අතීතය මතක් කර දෙමින් ප්‍රේමදාස මහතා ජනතාවාදී නායකයෙක් ලෙස ගිය මග යන ලෙස තමන් වහන්සේ විපක්ෂ නායකවරයාට අනුශාසනා කළ බව ද ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් විපක්ෂ නායකවරයා වෙත මෙම අදහස් පළ කළේ විපක්ෂනායකවරයා උන් වහන්සේව බැහැදැකීමට පැමිණි අවස්ථාවේදීය.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *