2019 දී ජනාධිපතිවරයෙක් තෝරගන්න ගිය වියදම

පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී වියදම් පාලනය කිරීමට කටයුතු කළ නිසා රුපියල් කෝටි 243.4ක මුදලක් ඉතිරි කර ගැනීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට හැකියාව ලැබී තිබේ.

2019 ජනාධිපතිවරණය සඳහා රුපියල් කෝටි 700ක මුදලක් ඇස්තමේන්තු කර තිබුණු අතර වියදම් වී ඇත්තේ රුපියල් කෝටි 456.6ක් පමණි. මැතිවරණ කොමිසන් සභාව ඊයේ (17) රැස් වූ අතර පළාත් පාලන ආයතනවල සභික ධුර පුරප්පාඩු පිරවීම සම්බන්ධයෙන් පනතේ පවතින අවහිරතා ඇතුළු වෙනත් නීතිමය ගැටලු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර කඩිනමින් ගන්නා ලෙස පළාත් පාලන ආයතනවලට දැනුම් දීමට එහිදී තීරණය කර තිබේ.

 464 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply