මාතලේ නගරාධිපතිව එලවා දමයි

Spread the love

දූෂණ වංචා චෝදනා එල්ලවී ඇති මාතලේ නගරාධිපති ඩල්ජිත් අලුවිහාරේ මහතා එම ධුරයෙන් ඉවත් කරමින් මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *