අද මෙරටදී තවත් කොවිඩ් මරණ හතරක් සිදුවී ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිවේදනය කරයි .

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 122 දක්වා ඉහළ යයි.

නිවේදනය පහතින්..