තම ගම් ප‍්‍රදේශයට ගොස් ආපසු රාජකාරිට පැමිණි කොළඹ යුනියන් පෙදෙසේ පිහිටා ඇති ‘හිල්ටන් රෙසිඩන්සිස්’ කාර්ය මණ්ඩලයේ අයෙකු කොරෝනා ආසාදිත වී තිබේ.

කෙසේ වෙතත් එහි පාලනාධිකාරි මතය පවසන්නේ මෙම කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයා එහි අභ්‍යන්තර සේවකයෙකු බැවින් අමුත්තන්ට කොරෝනා අවදානම අවම බවයි.

ආසාදිතයා ‍ප‍්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් කරා යොමු කර තිබේ.