ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලකුණු 175ක් අරගෙන ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පාස් වුණු වෙනිවැල්පිටිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන දියණියක් සමාජ මාධ්‍යයට ඉතාමත් සංවේදී කතාවක් කියලා තිබුණා .

ඇයගේ ආසාව තමයි හොරණ තක්ෂිලා විද්‍යාලයට ඇතුළත් වීම.නමුත් ඒ හීනය බොඳ වෙන්න යන බව තමයි ඇය කියන්නේ

“ජනාධිපති මාමෙ මම 175 ලකුනු අරගෙනත් මම ආස පාසලට යන්න විදියක් නැති ලු.ඉස්කොලේ නැති ව මාස ගානක් මම ඉගෙන ගත්තෙ තනියම.වෙනිවැල් පිටිය ක.වි.ලෙ. මගෙ තාත්තා අපිව දාල ගිහිල්ලා.මගෙ අම්ම හොරන ඉස්පිරිතාලෙ උපස්තායිකාවක්.මට උගන්වන්න මගෙ අම්ම ත් මම ලග නැති උනත් ශිෂ්‍යත්ව විභාග ය සමත් වෙන්න මට පුළුවන් උනා.කොරොනා නිසා ඉස්පිරිතාලෙ ඉදලා ආවා ම අම්ම මම ලගට අවෙ නැති උනත් මට පාඩම් කියාදෙන්න නොහැකි උනත් ඔන්ලයින් පන්ති නැති උනත් පුංචි ඉස්කොලේ න් මම පාස් උනා. ජනාධිපති මමෙ මම හොරන තක්ශිලා විදුහල ට ය න්න හීන මෙඅව්වා.අනෙ මමෙ මාව හොරන තක්ශිලා විදුහල ට දාල දෙන්න මාමට පින් බුදු සරනයි.මාව දාල දෙන වා නෙද මාමෙ මගෙ විභාග අන්කය 5853265”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here