කොරෝනා වෛරසය පාලනය කිරීම සඳහා තව දුරටත් වසා දමා ඇති කොළඹ නගරයේ ඇතැම් ප්‍රදේශ වල ජනතාව එක්රැස්වී විරෝධතා පවත්වා තිබේ .

ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ තමන්ට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ දැඩි හිගයක් ඇති බවයි.

දිගු කාලයක් වසා දමා තිබූ නිසා තමන් දැඩි පීඩාවට ලක්ව සිටින බව ද ඔවුහු කියා සිටිති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here