රුපියල් පන්දහසේ ආධාර ලබාගැනීමේ පෝලිමක මුඛ ආවරණ නොපැළඳ සිටියදී විල්සන් කරු මහතා ඊයේ අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ඇප මත මුදා හැර තිබෙනවා.

මෙම සිද්ධියත් සමඟින් සානුකම්පුත වූ ඇවන්ගාඩ් සමාගමේ අධිපතිවරයා ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පීන් විසින් කරු මහතාගේ ඉදිරි කාලය වෙනුවෙන් පූර්ණ අනුග්‍රහය ලබා දීමට තීරණය කර ඇති අතර මේ බව ඔහුගේ හිතවතෙකුට මේ බව දන්වන්නැයි දැනුම් දී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here