ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගේ ජන්ම දිනය පසුගිය දිනක යෙදී තිබුණා. ඔහුගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් උපන් දින තෑග්ගක් ලෙස ඉතාමත් වටිනා කියන තෑග්ගක් එතුමන්ට ලැබී තිබුණා.

එතුමන් උපයා ගත් මුදල් වලින් ප්‍රථම වරට මිලදී ගත් Fiat 124 Coupe මෝටර් රථය නැවතත් එතුමා අතට ම පත් කරමින්.

එතුමන්ට එය පිළිගන්වා තිබුනේ මෙන්න මේ විදිහට..

” අප ශ්‍රී ලංකා දීපයේ පහළ වූ ජනාදරණීයම රාජතාන්ත්‍රිකයාණනි..ඔබට සුබ උපන්දිනයක් වේවා දීර්ඝායු වේවා..මේ ඔබ තුමන් වෙත ලැබී හදවතින්ම පිදෙන මතකාවර්ජණීය උපන්දා ප්‍රධාන තිළිණයකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here