විහාරස්ථානයට බුදුන් වැදීමට පැමිණි දැරියකට ලිංගික අවයවයන් ප්‍රදර්ශනය කළ පුද්ගලයෙකු ඇතුළත් වීඩියෝවක් මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය පුරා හුවමාරු වනවා .

අදාළ පුද්ගලයා එම ස්ථානයට බුදුන් වඳින ආකාරයට පැමිණ මෙලෙස මෙම දැරිය අපහසුතාවයට පත්වන අයුරින් ක තටුයුතු කර තිබෙනවා.

කෙසේ නමුත් අදාළ පුද්ගලයාගෙන් එම ස්ථානයේ සිටි කිහිපදෙනකු මේ සම්බන්ධයෙන් විමසන විටදී ඔවුන්ටද බැන වැදී මෙම පුද්ගලයා යතුරු පැදියක නැගී පලා යනවා.

අදාළ වීඩියෝ පටය පහතින්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here