ලක්ෂ 110කට අධික බදු ගෙවීම් පැහැර හැරීම මත කොළඹ 07 රේස් කෝස් හි පිහිටි සුප‍්‍රසිද්ධ කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථානයක විදුලි බලය සහ ජලය කපා හැරීමට ඊයේ (19) නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය කටයුතු කර ඇත.
 
 මෙම සුප‍්‍රසිද්ධ කායවර්ධන මධ්‍යස්ථානය බැඳුම්කර වංචාවට චෝදනා ලැබ සිටින අර්ජුන් ඇලෝසියස් මහතාට අයත් එකක් බවත් එය මේ වන විට ඔහුගේ හිතවතකු විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන බවත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉහළ නිලධාරියෙක් අනාවරණය කර තිබේ.
 
 දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මෙහි බදු ගෙවීම් පැහැර හැර ඇති බවත් ඒ පිළිබඳ සිහි කැඳවන සෑම අවස්ථාවකදීම සුළු මුදල් ගෙවීම් කර මෙම මධ්‍යස්ථානය පවත්වාගෙන ගොස් ඇති බවත් ඉහත නිලධාරියා සඳහන් කළේය.
 
 රජයට හිමිවිය යුතු බදු මුදල් වහා ගෙවන මෙන් අදාළ ආයතනයට දැනුම් දුන් බවත් එසේ නොවුණහොත් බදු ගිවිසුම් අවලංගු කර එම මුදල් අයකර ගැනීමට නීතිමය පියවර ගැනීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය කටයුතු කරන බවත් එම නිලධාරියා කියා සිටියේය.
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here