බදුරලිය ප්‍රදේශයේ කෙලින්කන්ද ගම්මානයේ දරුවන් පිරිසක් සිය අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය සොයා මාර්ගවල සැරිසරමින් සිය අධ්‍යාපනය කටයුතු සිදු කරන අයරු සහ බලධාරීන්ගේ අවධානය ඒ කෙරෙහි යොමු කරමින් 4G ආවරණය එම ප්‍රදේශවලට ලබා දීමට බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු කරන ලෙස ඉල්ලමින් සමාජ ජාල පළකිරීම් කිහිපයක් පසුගිය දිනවල දකින්නට ලැබුනා.

එම පොස්ට් වලින් ඉල්ලා සිටි පරිදිම අදාළ බලධාරීන්ගේ අවධානය ඒ කෙරෙහි ඉතා කඩිනමින් යොමු වී ඇති බව අද දිනයේ වාර්තා වුනා ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයා සහ එම ආයතනයේ මෙන්ම අන්තර්ජාල සේවා සමයන සමාගම් වල නිලධාරීන් පිරිසක් බදුරලිය ආශ්‍රිත අදාළ ගම්මාන වලට ගොස් එම ප්‍රදේශවල අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා කඩිනමින් ලබා දීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඔවුන් දැනුම් දී සිටින්නේ රට පුරාම මෙම වැඩ සටහන ක්‍රියාත්මක කරමින් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා කඩිනමින් ලබාදීමට කටයුතු කරන බවයි. 2021 අයවැය යෝජනා මඟින්ද රටේ සියලු ග්‍රාමනිලධාරී කොට්ටාශ ආවරණය කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන බවටද අදහස් පලවී තිබු බවටද වාර්තා පළවුනා.

අදාළ ගැටළුව බලධාරීන් වෙත යොමු කරමින් පළවූ ප්‍රචාරයක්…

විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමේ නිලධාරීන් අදාළ ප්‍රදේශයට ගිය අවස්ථාවේ චායරුප…

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftrcsl%2Fposts%2F3407116379386683&width=500

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here