පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළෙඳ සංකීර්ණය නැවත කඩිනමින් සෞඛ්‍යය ක්‍රමවේද වලට අනුගත වෙමින් විවෘත කරන බවත් එහිදී තොග වෙළඳාම පමණක් පළමුව සිදු කරන්නට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු සිදු කරමින් පවතින බවත් ධීවර රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර පවසයි.

එහිදී පැමිනෙණ සියලු වෙළඳ මහතුන් ලියාපදිංචි කර ගැනීමට කටයුතු කරන නව ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ කටයුතු කරන ලෙසත් මුදල් නෝට්ටු භාවිතය වෙනුවට QR ක්‍රමය භාවිතා කරමින් ගනුදෙනු කිරීම සඳහා ලංකා බැංකුව සමඟ ඒකාබද්ධ ක්රියාවලිය ක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

ධීවර අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් සමග පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළෙඳ සංකීර නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් පසු ඔහු මෙම අදහස් පළ කර තිබිණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here