අද දින තවත් covid මරණ තුනක් වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

එම නිවේදනය පහතින්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here