අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජාතිය අමතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු සිදු කිරීමට නියමිත බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි .

ඒ අනුව එම විශේෂ ප්‍රකාශය 18 වන බදාදා රාත්‍රී 8.30 ට සිදු කිරීමට සිදුකිරීමට නියමිත අතර එය සියලුම රූපවාහිනී සහ ගුවන්විදුලි නාළිකාවලින් විකාශය කිරීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here