මරදාන – කොළඹ කොටුව – පිටකොටුව – කොම්පඤ්ඤවීදිය හා වේල්ලවීදිය යන ප්‍රදේශ සඳුදා (16) උදේ 5 සිට හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම් කරන බව ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි.

නැවත දැනුම් දෙන තුරු අනෙකුත් සියලුම හුදෙකලා ප්‍රදේශ ඒ අයුරින් අඛණ්ඩව පවතිනු ඇතැයි ඔහු වැඩිදුරටත් පවඩයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here