මෙරට දී තවත් කොරෝනා මරණ පහක් වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් තහවුරු කර තිබෙනවා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here