ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා හමුවී සෘජුවම තොරතුරු ලබාදෙන ක්‍රීඩා නිලධාරින් මර්දනය කිරීමට ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ක්‍රියා කරමින් සිටිනවා. ඒ ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා වෙත නිවැරදි පළමු තොරතුර ගලා යෑම වැළැක්වීම සදහායි.

ක්‍රීඩා නිලධාරින්ගේ අවශ්‍යතා හා ඔවුන් ක්‍රීඩාව දියුණු කිරීමට හා මහජන මුදල් ආරක්ෂා කිරීමට සිදුකරන යෝජනා නව ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා සොයා බලන බව, අප විශ්වාස කරන අතර මෙම තත්ත්වය ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඇතුළු ඇතැම් ඉහළ පරිපාලන නිලධාරින්ට නොරිසුම් දෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.

විෂයභාර අමාත්‍යවරයාට ලිපියක් යොමු කිරීම, අවවාද කරමින් සෘජුව තර්ජනාත්මක ලිපි යොමු කිරීම තරම් වේ නම් මේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නම් වු පරිපාලන නිලධාරියාගේ ක්‍රියාවන් හී විනිවිදභාවය පිළිබදව සැලකිය යුතු ප්‍රශ්නයක් පැන නගී. මෙලෙස ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාට යෝජනාවක් ලබා දුන් පමණින් එම ක්‍රීඩා නිලධාරින්ට එරෙහිව ආණ්ඩු මට්ටුව සිදු කිරීමට සැරසෙන්නේ නම් එවැනි ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයෙකු යටතේ ක්‍රීඩාවේ අනාගතය සුබවාදි වේ යැයි අපට කිව නොහැකිය. මෙවැනි මුරණ්ඩු දරදඩු නිලධාරියෙකුට රටට සංවේදී ක්‍රීඩාවේ ඉහළ තනතුරක් දැරීමට ඇති අයිතිය කුමක්දැයි අප ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ ගෙන් ප්‍රශ්න කර සිටිනවා.

කෙසේ වෙතත් නාමල් රාජපක්ෂ ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා මීට පෙර අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ අමාත්‍යංශයේ ඕනෑම නිලධාරියකුට පමණක් නොව සුළු සේවක මහතකුට පවා සෘජුවම තමා හමුවී ඕනෑම කරුණක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්තාව ඇති බවයි. කැබිනට් අමාත්‍යවරයා පවා එසේ පවසන පසුබිමක මෙසේ නිලධාරීවාදය කරපින්නාගත් රාජ්‍ය නිලධාරීන් තමන්ගේ වැඩබැරි නිරුවත වසා ගැනීමට තම තනතුරභාවිතා කරමින් ක්‍රියා කිරීම විහිලු සහගතය බොහෝ රාජ්‍ය නිලධාරීන් තමන් විසින් තනතුර බබලවනවා වෙනුවට තනතුර නිසා තමන් බැබලෙමින් එහි හයිකාරකම් පහල සේවකයින්ට පෙන්වමින් තමන්ට ඉහලින් සිටින අමාත්‍යවරයාව රවටමින් ක්‍රියාකිරීම නිසා ක්‍රීඩාවට මෙන්ම රටට මේ තත්වය උදාවී ඇත.

අපට කියන්නට ඇත්තේ තරුණ හා ක්‍රීඩා කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස නාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයා වහාම මෙවන් නිලධාරීන් පිළිබඳව කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගතයුතුය යන්නයි. නැතිනම් ඔබටත් මේ නිලධාරීන් සමඟ අලුත් ගමනක් යනවා වෙනුවට යන්නට වන්නේ කලින් ඇමතිවරු ගිය ගමනම බවයි.

ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් අදාළ නිලධාරියා වෙත ඒවා ඇති විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවට වූ ලිපිය පහතින්…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here