මතයක් ප්‍රකාශ කළ පමණින් කිසිවකු අන්තවාදියකු නොවන බවත් ගිරිය පුප්පාගෙන කෑ ගැසූ පමණින් කිසිවකු දේශප්‍රේමියකු නොවන බවත් අධිකරණ අමාත්‍ය මොහොමඩ් අලි සබ්‍රි පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here