මෙරට 47 සහ 48 වන කොරෝනා මරණ වාර්තා වෙයි

මෙරට 47 සහ 48 වන කොරෝනා මරණ වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා තහවුරු කරයි .

 695 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply