මෙරට 47 සහ 48 වන කොරෝනා මරණ වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා තහවුරු කරයි .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here