මුස්ලිම් ජනතාවගේ දේහයන් භූමදානය කරන එක මුස්ලිම් ජනතාවගේ අයිතියක් බව ජමියතුල් උලමා සංවිධානය සඳහන් කරයි.

එහි උපදේශක මූනීර් මුලෆ්ෆර් මවුලවිතුමන් සඳහන් කරන්නේ දේහයන් භූමදානයට ඉඩ නොදීම මුස්ලිම් ජනතාවගෙන් කරන පළිගැනීමක් බවත් එය හිතාමතා ක්‍රියාවක් බවත්ය.

ඔහු මෙම අදහස් දැක්වූයේ සමාජ මාධ්‍ය සාක්ච්ඡාවකට එක් වෙමිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here