තවත් කොරෝනා මරණ දෙකක් සිදු වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයා තහවුරු කරයි .

අද දවසේ මීට සුළු වේලාවකට ඉහතදීද කොරෝනා මරණයක් වාර්තා විය .

අදාළ නිවේදනය පහතින් …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here