මෙරටින් තවත් corona මරණ හතරක් වාර්තා වන බව සෞඛ්‍ය අංශ නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව මෙරට වාර්තාවේදී සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 40 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here