ඇමරිකානු නව ජනාධිපති ජෝ බයිඩන්ට හා උප ජනාදීපති කමලා හැරිස්ට සුබ පතමින් ලංකාවේ හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග සිය සමාජ මාධ්‍ය පිටුවක් හරහා සුබ පැතුම් එක් කර තිබුණා.

ඇය සඳහන් කරන්නේ රජවරුන් පිස්සු හැදුණු විට ජනතාවට තිබෙන එකම ආරක්ෂාවක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය බවයි.ඇමරිකාව ඒ බව අද ලෝකයට ඔප්පු කර ඇති බවත් ඇය සඳහන් කර තිබේ.

එමෙන්ම ඇමරිකාවේ නව උප ජනාධිපති කමලා හැරිස් වෙතද සුබ පැතුම් එක් කරමින් ඇය සඳහන් කර ඇත්තේ කාන්තාවන් ලෙස ආඩම්බර වන බවයි.

එම සටහන පහතින්…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here