2020 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සැළසුම් කළ පරිදි ලබන වසරේ ජනවාරි මස පවත් වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

ඒ අනුව 2021 ජනවාරි මස 18 වැනි දින සිට 28 වැනි දක්වා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පැවැත්වෙනු ඇති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here