මෙරටින් වාර්තාවන සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 29 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි.

ඒ දිනට පමණක් මෙරට සිදු වූ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 5කි .

එලෙස මියගිය පුද්ගලයන්ගේ තොරතුරු ඇතුළත් වාර්තාව පහතින්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here