සවුදි අරාබියේ ආරක්ෂණ නිවාස 150ක රැඳී සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් පැය 48ක් තුළ මෙරටට රැගෙන එන ලෙස

ජනාධිපතිවරයා විශේෂ නියෝගයක් නිකුත් කර ඇති බව වාර්තා වේ .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here