අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හින්දු ආගමික කටයුතු පිළිබඳ උපදේශක වරුන් දෙදෙනකු පත් කර තිබේ.

ඒ අනුව හින්දු ආගමික කටයුතු අගමැති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක තනතුර සඳහා හිටපු අගවිනිසුරු කේ. ශ්‍රීපවන් මහතා පත් කර ඇති අතර හින්දු ආගමික කටයුතු අගමැති උපදේශක ලෙස ආචාර්ය ජේ.එම්.ස්වාමිනාතන් මහතා පත් කර ඇත.

අගමැතිවරයා අතින් නව පත්වීම් ලද අගමැති උපදේශකවරු අරලිගය මන්දිරයේ දී පෙරේදා (29) සිය පත්වීම් ලිපි ලබාගත්හ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here