කොළඹ වෙල්සිරිපුර,රවුලපුර හා ප්‍රගතිපුර යන ප්‍රදේශකතා කළ ප්‍රදේශ බවට නම් කර ඇති බව කොරෝනා වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

එම ප්‍රදේශ ආශ්‍රයෙන් ආසාදිතයන් 14 දෙනෙක් වාර්තා වීමත් සමග මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව සඳහන් වේ .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here