ලන්ඩන් නුවර පර්යේෂණ කණ්ඩායමක් විසින් කළ සොයා ගැනීමකට අනුව කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වන පුද්ගලයින්ගේ මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට යම් හානියක් සිදුවිය හැකි බවට අනතුරු අඟවයි.

වෛරසය ආසාදනය වන රෝගීන්ට මානසික ආබාද හට ගැනීමේ වැඩි හැකියාවක් පවතින බවත් ඇතැම් පුද්ගලයන්ගේ මොළය වසර 10කින් පමණ වයසට යන බවත් මෙම ලන්ඩන්  පර්යේෂණ කණ්ඩායම විසින් සොයා ගෙන ඇත.

වෛරසය ආසාදනය වී එය දරුණු අතට පත්වන රෝගීන්ගේ මොළයේ මාස ගණනාවක් යනතුරුම ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් පැවතිය හැකි බවට ද පර්යේෂණ කණ්ඩායම් අනතුරු අඟවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here