තවත් ආසාදිතයන් එකසිය හැටක් අද දිනය තුළ වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි .

ඒ අනුව ඒ අය අතරින් 53ක් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන තුළිනුත්, 115 ධීවර ප්‍රජාවගෙන් බව වාර්තා වේ .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here