කොරෝනා වෛරසය මූලික කරගෙන රට වසා දැමීමේ සූදානමක් නැති බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කර ඇත.

කැබිනට් මණ්ඩලයේදී පවතින තත්වය ගැන අදහස් දක්වමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

කොරෝනා ආසාදිතයන් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වන්නේ නම් පමණක් එම ප්‍රදේශ වලට බලපාන පරිදි සංචරණ සීමා හා ආදිය පැනවීමට සිදුවන බවත් රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරින්ගේ සංගමයත්, කොරෝනා වැලකීමේ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක් සමග තමන් මේ ගැන සාකච්ඡා කළ බවත් ජනාධිපතිවරයා පවසයි.

ඒ අනුව රට වසා දැමීමට අවශ්‍යතාවයක් නැති බව ද පවසා ඇත.