මොරටුව,පානදුර හා හෝමාගමට ඇඳිරි නීතිය

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මොරටුව,පානදුර, හෝමාගම යන ප්‍රදේශ සඳහාා ඇඳිරි නීතිය පණවා ඇති බව වාර්තා වේ.

 255 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply