පවතින කොවිඩ් තත්වයන් යටතේ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හැටන් නගරය හුදෙකලා ප්‍රෙද්ශයක් ලෙස නම් කරන බව යුද හමුදාපතා ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව නැවත දැනුම් දෙන තුරු එම ප්‍රෙද්ශවලින් පිටවීම හෝ බාහිර පුද්ගලයන්ට ඇතුළ් වීම තහනම් කර ඇති බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here