රාජ්‍ය ආයතන වල ලොක්කන් පත් කරන්න වෙනම මණ්ඩලයක් – සුදුසුකම් නැති ඇමති හෙන්චයියන් ඉවතට විසිවෙයි!

රාජ්‍ය සංස්ථා, මණ්ඩල ඇතුළු ආයතන හා
ප්‍රධානීන් පත් කිරිම තේරිම් මණ්ඩලයක් මඟින්
සිදු කෙරෙන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය
රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
අද (22) පැවති කැබිනට් මණ්ඩල දිවුරුම් දීමේ උත්සවය
අමතමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව පැවසුවා.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ජනාධිපතිවරයා මෙසේ
පැවසුවා:
අමාත්‍යාංශ යටතේ පවත්වාගෙන යන රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ආයතන පාඩුලබන ආයතන බවට පත්වෙලා තිබෙනවා.

අපි ඒවා ලාභ ලබන භාණ්ඩාගරයට බරක් නොවන අයුරින් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. ඒවායේ
සභාපතිවරුන් හා අධ්‍යක්ෂවරුන් පත්කිරීමේදී කාර්යය කරන්න පුළුවන් සුදුසුකම් හා වෘත්තීය දැනුම ඇති සභාපති හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් පත්කළ යුතුයි.

මේ සඳහා තේරීම් මණ්ඩලයක් හරහා අපි තෝරා
ගන්නවා. එවැනි නම් තිබෙනවානම් තේරීම්
මණ්ඩලයට යොමුකරන්න. නිපුණත්වයක් අවශ්‍ය නොවන රැකියා දුප්පත් කමින් පහළ මට්ටමේම සිටින ජනතාවට ලබා දෙන්න. ඒ හරහා ඔවුන් දුප්පත්කමෙන් ඉහළට ගන්න පුළුවන්.
නිපුණත්වයක් අවශ්‍ය නොවන රැකියා සඳහා අධ්‍යාපනයෙන් වැඩි අය පත්කරන්න එපා.

සෑම මන්ත්‍රීවරයෙකුට මේ අවස්ථාව දෙන්න ඕන.එය ජනපති ලේකම් කාර්යාලයට ලබාදුනොත් අපිට පුළුවන් ඒ අයට අවශ්‍ය රැකියා දෙන්න යැයි ද ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියා.

 739 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply