මහරගම මහ නගර සභා සීමාව තුළ පුද්ගලයින් 15 දෙනෙකුට කොරෝනා වෛරස ආසාදනය වී ඇති බවට පුවත් වාර්තා වෙයි.

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය (පීඑච්අයි) කියා සිටියේ නාගවත්ත, පන්නිපිටිය, වීරා මාවත, පතිරගොඩ, ජනතා මාවත, නවින්න, ඇරැව්වල, ඇඹුල්දෙණිය සහ ජයගත් මාවත යන ප්‍රදේශවලින් මෙම රෝගීන් හඳුනාගෙන ඇති බවයි.

පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළෙඳපොළ හා ධීවර වරායන්වලදී ආසාදනය වූ රෝගීන් ගේ ආශ්‍රිතයන් ලෙස මෙම රෝගීන් හදුනාගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මහරගම ප්‍රදේශයෙන් මම රෝගීන් හඳුනා ගැනීමෙන් පසු නිවාස 25 ක පුද්ගලයන් 200 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් නිරෝධායනය කර ඇත.

නිරෝධායනය සඳහා ස්ථානගත කර ඇති පුද්ගලයින් 160 දෙනෙකුට ඊයේ PCR පරීක්ෂණ පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව එහි ප්‍රතිඵල වලට අනුව මෙම රෝගීන් හඳුනාගෙන ඇති බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය විසින් කියා සිටී