ඊයේ දිනයේදී වාර්තා වූ සමස්ත කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය 351 කි. ඔවුන්ගෙන් බහුතරයක් පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණයට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් බවයි වාර්තා වන්නේ. එම ප්‍රමාණය 312 කි.

මේ අතර ඊයේ හඳුනා ගත් ආසාදිතයන් අතුරින් 210 ක්ම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචිකරුවන් වේ. ඔවුන්ගෙන්ද බහුතරයක් කොළඹ නගරයට ආශ්‍රිතව ජීවත් වන පුද්ගලයන්ය.

කොළඹ නගරයෙන් ආසාදිතයන් 150 ක් හමු වී ඇති අතර මට්ටක්කුලියෙන් 32 ක්, මෝදර ප්‍රදේශයෙන් 03 ක්, බොරැල්ලෙන් 07 ක්, කිරුළපන ප්‍රදේශයෙන් 03 ක්, නාරාහේන්පිට 02 ක්, වැල්ලවත්තෙන් 01 ක් සහ දෙමටගොඩින් 01 ක් ලෙස ආසාදිතයන් වාර්තා වී තිබේ.

මීට අමතරව ගම්පහ ප්‍රදේශයෙන්ද සැළකිය යුතු ආසාදිතයන් ප්‍රමාණයක් වාර්තා වන අතර ගාල්ල නෙළුව ප්‍රදේශයෙන්ද එක් ආසාදිතයෙකු හමු වී තිබෙනවා