පසුගිය කාලයේ වැඩි කතාබහට ලක්වූ මාතෘකාවක් බවට පත්ව තිබු ලංකාගම සහ සිංහරාජ රක්ෂිතය පිළිබඳව ඔබට මතක ඇති.

සිංහරාජ මායිමේ පිහිටි සුන්දර ගම්මානයක වාසය කරන අපේම ජනතාවගේ අසුන්දර වූ ජීවිත පිළිබඳව රටටම හෙළි කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාද එම ගම්මානයේ සංචාරයක නිරත වූ අතර එහිදී ලංකාගම වැසියන්ගේ ප්‍රමුඛතම ඉල්ලීම වූ ලංකාගම – නෙළුව මාර්ගය අලුත්වැඩියා කිරීමේ කටයුතු මේ වනවිට අවසන් අදියරට පැමිණ ඇති බවට වාර්තා වනවා.

එයට අමතරව එම ගම්මානයට මෙතෙක් කල් අඩුපාඩුවක්ව පැවති අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා දීමටද ජනපති නියමයෙන් දුරකථන සේවා සමගම කඩිනමින් කටයුතු කල අතර ලංකාගම පාසැලේ සිසුන් වෙනුවෙන් සුහුරු පන්තිකාමර පහසුකම්ද හිමිවීමද සුවිසේෂි කරුණක්…

කඩිනමින් වැඩ නිමවන නෙළුව – ලංකාගම මාර්ගය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here