හෙට උදෑසන 5ට අවසන් අවසන්වීමට නියමිතව තිබූ බේරුවල ,පයාගල ,අලුත්ගම ප්‍රදේශ සඳහා පනවා තිබූ නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙන තුරු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන බව covid-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසයි