මුල්ලේරියාව සහ ගොතටුව පොලිස් බල ප්‍රදේශය සඳහා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති බව යුද හමුදාපති ශවීන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කරයි .