මෙරට 15 වන කොරෝනා මරණය කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වන බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here