මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ ගොවි පොකුරට අදාළ තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 256 දෙනකු වාර්තා වී තිබෙනවා .

ඒ අතරින් තිස් නම දෙනෙකු පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළෙඳ පොළ ආශ්‍රයෙනුත් 217 ආශ්‍රිතයන් ලෙසත් වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ගතවූ පැය 24 ඇතුලත හඳුනාගැනීම සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 866 කි .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here