සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ
ප්‍රතිපත්තිවලට අනුව රට ගොඩනැංවීම සඳහා මාස
4ක් ඇතුළත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 375ක් ආරම්භ
කරන ලෙසට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ
මහතා විසින් භාරකාර ආණ්ඩුවේ කැබිනට්
මණ්ඩලයට උපදෙස් දී තිබේ.

එක් අමාත්‍යාංශයකින් තෝරාගත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති
25 බැගින් ආරම්භ කළ යුතු බවත් මාස 4ක කාලය තුළ
එම ව්‍යාපෘති සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කර නිම කරන

ලෙසට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින්
කැබිනට් මණ්ඩලයට උපදෙස් ලබාදුන් බවත් අධ්‍යාපන,
ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම
මහතා ප‍්‍රකාශ කළේය.

එක් එක් අමාත්‍යාංශය මඟින් තෝරාගනු ලබන
ව්‍යාපෘති මොනවාද යන්න පිළිබඳව 26 වැනිදා
අඟහරුවාදා පැවැත්වීමට නියමිත පළමු කැබිනට්
මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් කරන ලෙසට
ජනාධිපතිතුමා විසින් දැනුම් දෙන ලද බවද
අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

ජනතාවට පොරොන්දු වූ පරිදි සෞභාග්‍යයේ දැක්ම
යටතේ රට ගොඩනැංවීම සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය
රාජපක්ෂ, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ යන
මහත්වරුන්ගේ උපදෙස් පරිදි ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මහ
මැතිවරණයට පෙර මෙම ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරන
බවත් කෙටි කාලීන හා දීර්ඝකාලීන සැලසුම් යටතේ
රට යළි ගොඩනැංවීමේ ගමන ආණ්ඩුව විසින් ආරම්භ
කර තිබෙන බවත් අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම
මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here