අද දිනය තුළදී පමණක් හඳුණා ගෙන ඇති කොවිඩ් ආසාදියන්ගේ සංඛාව 609 ක් බව කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

ඉන් 496ක් පෑලිය ගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ සැලෙන් බව වාර්තා වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here