විවාහයක සාමන්‍ය සම්ප්‍රධාය තමයි ගැහැණියට වඩා පිරිමියා නිරන්තරයෙන්ම වයසින් වැඩි විය යුතුයි කියන එක. ඒ කෙහොම වුණත් ඇය  පිරිමියාට වඩා කොතරම්  වයසින් බාල විය යුතුද කියන එක ගැන නම් නිශ්චිත සම්මතයක් නැහැ. ඒ නිසා කෙල්ල කොල්ලට වඩා කොච්චර බාල වුණත් ඒ ගැන කව්රුත් කතාබහ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින්  පිරිමි හිතක් වැඩිමල් ගැහැණු හිතක් ලග නතර වුණෝතින් ඔන්න ඒකනම් රටම හොල්ලන සමාජ මාතෘකාවක් වෙනවා.  අපේ රටේ නම් මේ වගේ දෙයක්  සති ගණන් මාස ගණන් කතා කරන්න තරමි මාතෘකාවක් වෙනවා.

ඒත් සැබෑ ආදරවන්තයන්ට  කවදාවත් වයස ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. තමාගේ පෙම්වතිය බාලද වැඩිමල්ද කියන නෙමෙයි ඇය ඔබට ආදරය කරවද නැද්ද කියන එක තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. ලෝකයේ ඉතාමත් ප්‍රබල චරිතත් වැඩිමහල් කාන්තාවන් විවාහ කර ගත් අවස්ථා ඕනෑ තරම් තිබෙනවා. මේ ඒ වගේ අය කිහිප දෙනෙක්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here