20වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අද (22) පාර්ලිමේන්තුවේ දී  සම්මත වුණා.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට පක්ෂව ඡන්ද 156ක් ලැබුණු අතර විරුද්ධව ලැබුණේ ඡන්ද 65ක් පමණයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here